Udvalgsrejse til Færøerne
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Startdato: 03-05-2006
Slutdato: 04-05-2006
Sted: Færøerne
Formål

Konference om økonomisk forvaltning af fiskerierne

Deltagere
Budget
11.279 kr.
Regnskab
11.279 kr.
Bilag

FLF (2005-06) alm. del - bilag 348