Ugeplan for Folketinget 2. oktober - 8. oktober 2023 (Uge 40)

Endelig ugeplan
28. september 2023 Lovsekretariatet
Valg af formand.
Valg af 4 næstformænd.
Valg af 4 tingsekretærer.
Statsministerens redegørelse i henhold til grundlovens § 38.
Valg af stående udvalg m.v.
L 2 og L 3 sambehandles.
Forhandling om statsministerens redegørelse i henhold til grundlovens § 38.
Bemærk afstemning udsættes ikke. Frokostpause.
1. behandling af forslag til finanslov for finansåret 2024. (Af finansministeren)
1. behandling af forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027. (Af finansministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026. (Konsekvenser af 2030-planforløb og regeringens forslag til finanslov for 2024 m.v.). (Af finansministeren)