Møde i Udlændinge- og Integrationsudvalget

Mødedato: 18-4-2024
Mødetidspunkt: kl. 10:00
Sted: S-092
1. UDGAVE

1. Afgivelse af betænkning over følgende b-forslag:

a) B 27 (om at give mulighed for at fravælge halalcertificerede produkter i offentlige institutioner), jf. bilag 1.

b) B 31 (om at afskaffe kravet om, at der skal være en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse, for at udlændinge kan få arbejdstilladelse til bibeskæftigelse), jf. bilag 1

c) B 35 (om at ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam), jf. bilag 1.

d) B 51 (om at udvise ikkeintegrerbare udlændinge), jf. bilag 1.

e) B 91 (om tilslutning til EU's solidariske fordeling af asylansøgere ved en særaftale), jf. bilag 1.

f) B 93 (om en undskyldning til den danske befolkning for 40 års forfejlet udlændingepolitik), jf. bilag 1.


2. Eventuelt.


  1. Afgivelse af betænkning over følgende b-forslag:
  a) B 27 (om at give mulighed for at fravælge halalcertificerede produkter i offentlige institutioner), jf. bilag 1.
  b) B 31 (om at afskaffe kravet om, at der skal være en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse, for at udlændinge kan få arbejdstilladelse til bibeskæftigelse), jf. bilag 1
  c) B 35 (om at ophæve alle regler begrundet i særhensyn til islam), jf. bilag 1.
  d) B 51 (om at udvise ikkeintegrerbare udlændinge), jf. bilag 1.
  e) B 91 (om tilslutning til EU's solidariske fordeling af asylansøgere ved en særaftale), jf. bilag 1.
  f) B 93 (om en undskyldning til den danske befolkning for 40 års forfejlet udlændingepolitik), jf. bilag 1.
  2. Eventuelt.