Møde i Socialudvalget

Mødedato: 18-4-2024
Mødetidspunkt: Kl. 13.00
Sted: Proviantsalen, Provianthuset
2. UDGAVEMødet afholdes også via Teams. Bemærk mødeværelse, nye punkter og nye bilagshenvisninger.

1. Åbent samråd med social- og boligministeren om døgninstitutioner, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AC.


2. Kl. 14.15: Åbent samråd med social- og boligministeren om adoptionsområdet i Danmark, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AD.


3. Gennemgang og godkendelse af tidsplan for B 107 (om at flytte ansvaret for handicapområdet væk fra kommunerne) (DF), jf. B 107 - bilag 1.


4. Evaluering af studietur til Australien, jf. SOU alm. del - bilag 179 (internt).


5. Evaluering af høring om transnationale adoptioner, jf. SOU alm. del - bilag 158.


6. Evaluering af lukket eksperthøring om tilsynet den 4. april 2024, jf. SOU alm. del - bilag 162 (internt).


7. Drøftelse af forslag om en beretning om at opfordre regeringen til at indkalde partierne til en drøftelse af socialtilsynene.


8. Drøftelse af TV2-dokumentar ”For syg til herberget".


9. Drøftelse af henvendelse fra børne- og ungechefer i Region Hovedstaden om oplæg til evaluering af forsøg med børne- og ungekrisecenter, jf. SOU alm. del - bilag 145.


10. Drøftelse af mulig studietur til efteråret 2024.


11. Eventuelt.


  1. Åbent samråd med social- og boligministeren om døgninstitutioner, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AC.
  3. Gennemgang og godkendelse af tidsplan for B 107 (om at flytte ansvaret for handicapområdet væk fra kommunerne) (DF), jf. B 107 - bilag 1.
  4. Evaluering af studietur til Australien, jf. SOU alm. del - bilag 179 (internt).

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  6. Evaluering af lukket eksperthøring om tilsynet den 4. april 2024, jf. SOU alm. del - bilag 162 (internt).
  7. Drøftelse af forslag om en beretning om at opfordre regeringen til at indkalde partierne til en drøftelse af socialtilsynene.
  8. Drøftelse af TV2-dokumentar ”For syg til herberget".
  9. Drøftelse af henvendelse fra børne- og ungechefer i Region Hovedstaden om oplæg til evaluering af forsøg med børne- og ungekrisecenter, jf. SOU alm. del - bilag 145.
  10. Drøftelse af mulig studietur til efteråret 2024.
  11. Eventuelt.