Møde i Skatteudvalget

Mødedato: 08-5-2024
Mødetidspunkt: Kl. 10.15
Sted: 2-080
3. UDGAVE(Bilagshenvisninger). Mødet er ved fysisk deltagelse og via Teams. KEF inviteres til at deltage under punkt 1.

1. Modtagelse af deputation fra BlueNord og Crossbridge Energy om L 182 (Afgift af CO2e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer), jf. L 182 - bilag 3 og 4 og L 182 - spm. 1.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 138 (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 138 - bilag 6.


3. Fastsættelse af tidsplaner for udvalgets behandling af følgende forslag:

a) L 182 (Afgift af CO2e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer). Udkast til tidsplan er omdelt på L 182 - bilag 2.

b) L 183 (Gennemførelse af dele af aftale om grøn skattereform for industri m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 183 - bilag 2.

c) L 184 (Passagerafgift på flyrejser). Udkast til tidsplan er omdelt på L 184 - bilag 2.

d) L 185 (Justering af reglerne om betaling af dækningsafgift på et foreløbigt grundlag og om reglerne om 2024- og 2025-vurderinger af ejendomsvurderinger). Udkast til tidsplan er omdelt på L 185 - bilag 2.

e) L 186 (OECD’s administrative retningslinjer om minimumsbeskatningsreglerne m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 186 - bilag 2.

f) B 147 (Ændringer i skattelovgivningen til fremme af cyklismen) (EL). Udkast til tidsplan er omdel på B 147 - bilag 1.


4. Eventuelt.


  2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 138 (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 138 - bilag 6.
  3. Fastsættelse af tidsplaner for udvalgets behandling af følgende forslag:
  a) L 182 (Afgift af CO2e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer). Udkast til tidsplan er omdelt på L 182 - bilag 2.
  b) L 183 (Gennemførelse af dele af aftale om grøn skattereform for industri m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 183 - bilag 2.
  c) L 184 (Passagerafgift på flyrejser). Udkast til tidsplan er omdelt på L 184 - bilag 2.
  d) L 185 (Justering af reglerne om betaling af dækningsafgift på et foreløbigt grundlag og om reglerne om 2024- og 2025-vurderinger af ejendomsvurderinger). Udkast til tidsplan er omdelt på L 185 - bilag 2.
  e) L 186 (OECD’s administrative retningslinjer om minimumsbeskatningsreglerne m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 186 - bilag 2.
  f) B 147 (Ændringer i skattelovgivningen til fremme af cyklismen) (EL). Udkast til tidsplan er omdel på B 147 - bilag 1.
  4. Eventuelt.