Møde i Skatteudvalget

Mødedato: 25-4-2024
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemningerne, dog tidligst kl. 10.15
Sted: S-092
2. UDGAVE(Bilagshenvisning). Bemærk mødedag, -lokale og -tidspunkt. Mødet er ved fysisk deltagelse og via Teams.

1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 100 (Styrket indsats mod matchfixing, forbedrede sanktionsmuligheder, hjemmel til øget databehandling, ændrede gebyrer for spilleautomater og diverse justeringer af spilområdet). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 100 - bilag 12.


2. Præsentation af It-tilsynets årlige redegørelse v/skatteministeren og It-tilsynets formandskab samt opfølgning på flerårsaftalen, jf. SAU alm. del – bilag 187.


3. Eventuelt.


    1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 100 (Styrket indsats mod matchfixing, forbedrede sanktionsmuligheder, hjemmel til øget databehandling, ændrede gebyrer for spilleautomater og diverse justeringer af spilområdet). 1. udkast til betænkning er omdelt på L 100 - bilag 12.
    3. Eventuelt.