Møde i Retsudvalget

Mødedato: 18-4-2024
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemningerne, dog tidligst kl. 10.15
Sted: 2-080
2. UDGAVENyt punkt samt nye bilagshenvisninger.

1. Modtagelse af deputation:

a) Frihedens Stemme ved Rasmus Paludan om L 116 (Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt)), jf. L 116 - bilag 3.


2. Gennemgang af følgende lovforslag:

a) L 148 (Om ændring af reglerne om hastesikring og udlevering af oplysninger om teletrafik og regler om genoptagelse af straffesager m.v.). Tidsplan er omdelt på L 148 - bilag 3.


3. Status på studieture:

a) Studietur til Sydøstjylland, jf. REU alm. del - bilag 199.

b) Studietur til Norge.


4. Drøftelse af svartidsstatistik 2. kvartal (2023-24), jf. REU alm. del - bilag 195 (internt).


5. Eventuelt.


  1. Modtagelse af deputation:
  a) Frihedens Stemme ved Rasmus Paludan om L 116 (Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven. (Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i sager om aktindsigt)), jf. L 116 - bilag 3.
  2. Gennemgang af følgende lovforslag:
  a) L 148 (Om ændring af reglerne om hastesikring og udlevering af oplysninger om teletrafik og regler om genoptagelse af straffesager m.v.). Tidsplan er omdelt på L 148 - bilag 3.
  3. Status på studieture:
  a) Studietur til Sydøstjylland, jf. REU alm. del - bilag 199.

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  b) Studietur til Norge.
  4. Drøftelse af svartidsstatistik 2. kvartal (2023-24), jf. REU alm. del - bilag 195 (internt).
  5. Eventuelt.