Møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Mødedato: 25-4-2024
Mødetidspunkt: kl. 14.00
Sted: Online via Teams
2. UDGAVE(Kun via Teams og nye bilagshenvisninger)

1. Drøftelse og evt. fastsættelse af tidsplaner for:

a) B 112 om at indføre fradrag på varmepumper (LA). Et udkast til tidsplan er omdelt på B 112 - bilag 1.

b) B 180 om at flytte ansvaret for Danmarks klimaberegninger til et uafhængigt organ (ALT og EL). Et udkast til tidsplan er omdelt på B 180 - bilag 1.

c) B 189 om en præcis metode til målopfølgning for 2025- og 2030-klimamålene (ALT, KF, EL og RV). Et udkast til tidsplan er omdelt på B 189 - bilag 1.


2. Afgivelse af betænkning over:

a) B 109 om dansk udtrædelse af Energichartertraktaten (regeringen). 2. udkast til betænkning er omdelt på B 109 – bilag 6.


3. Eventuelt.


  1. Drøftelse og evt. fastsættelse af tidsplaner for:
  a) B 112 om at indføre fradrag på varmepumper (LA). Et udkast til tidsplan er omdelt på B 112 - bilag 1.
  b) B 180 om at flytte ansvaret for Danmarks klimaberegninger til et uafhængigt organ (ALT og EL). Et udkast til tidsplan er omdelt på B 180 - bilag 1.
  c) B 189 om en præcis metode til målopfølgning for 2025- og 2030-klimamålene (ALT, KF, EL og RV). Et udkast til tidsplan er omdelt på B 189 - bilag 1.
  2. Afgivelse af betænkning over:
  a) B 109 om dansk udtrædelse af Energichartertraktaten (regeringen). 2. udkast til betænkning er omdelt på B 109 – bilag 6.
  3. Eventuelt.