Møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Mødedato: 02-5-2024
Mødetidspunkt: kl. 14.30
Sted: 2-080
5. UDGAVE(Nyt dagsordenspunkt; pkt. 2e)

1. Åbent ekspertmøde om mangel på kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Et program er omdelt på KEF alm. del – bilag 258. Se også KEF alm. del – bilag 272. (Kl. 14.30-16.00).


2. Drøftelse og evt. fastsættelse af tidsplan for:

a) B 148 om at indføre tilladelse til test af atomreaktorer og indføre klare regler på området (LA). Et udkast til tidsplan er omdelt på B 148 – bilag 1.

b) L 165 om bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler til fremme af vedvarende energi. Et udkast til tidsplan er omdelt på L 165 – bilag 2.

c) L 166 om statsligt udpegede energiparker. Et udkast til tidsplan er omdelt på B 166 – bilag 2.

d) L 181 om særskilte tidspunkter for investeringsscreening i forbindelse med visse havvindudbud mv. Et udkast til tidsplan er omdelt på B 181 – bilag 2.

e) B 189 om en præcis metode til målopfølgning for 2025- og 2030-klimamålene. Et udkast til tidsplan er omdelt på B 189 – bilag 1.


3. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over:

a) L 106 om styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren. Et udkast til betænkning er omdelt på L 106 – bilag 6.


4. Eventuelt.


Note: Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget inviteres til at deltage under pkt. 1. Udvalget for Landdistrikter og Øer inviteres til at deltage under pkt. 2 c.


  2. Drøftelse og evt. fastsættelse af tidsplan for:
  a) B 148 om at indføre tilladelse til test af atomreaktorer og indføre klare regler på området (LA). Et udkast til tidsplan er omdelt på B 148 – bilag 1.
  b) L 165 om bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler til fremme af vedvarende energi. Et udkast til tidsplan er omdelt på L 165 – bilag 2.
  c) L 166 om statsligt udpegede energiparker. Et udkast til tidsplan er omdelt på B 166 – bilag 2.
  d) L 181 om særskilte tidspunkter for investeringsscreening i forbindelse med visse havvindudbud mv. Et udkast til tidsplan er omdelt på B 181 – bilag 2.
  e) B 189 om en præcis metode til målopfølgning for 2025- og 2030-klimamålene. Et udkast til tidsplan er omdelt på B 189 – bilag 1.
  3. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over:
  a) L 106 om styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren. Et udkast til betænkning er omdelt på L 106 – bilag 6.
  4. Eventuelt.
  Note: Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget inviteres til at deltage under pkt. 1. Udvalget for Landdistrikter og Øer inviteres til at deltage under pkt. 2 c.