Møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Mødedato: 18-4-2024
Mødetidspunkt: kl. 14.00
Sted: 2-080
2. UDGAVE(Nye dagsordenspunkter; pkt. 4 + 5 og nye bilagshenvisninger)

1. Modtagelse af deputation fra:

a) Varmepumpeindustrien om en dansk strategi for anvendelse af varmepumpeteknologi, jf. KEF alm. del – bilag 129 og 207.


2. Drøftelse og fastsættelse af tidsplaner for:

a) L 143 om justering af satserne for grøn pulje m.v., jf. L 143 - bilag 2.

b) L 144 om afskaffelse af kompensation for indfødningstarif for fremtidige havvindmølleparker m.v., jf. L 144 - bilag 2.


3. Politisk drøftelse af:

a) B 109 om dansk udtrædelse af Energichartertraktaten (regeringen). 1. udkast til betænkning er omdelt på B 109 – bilag 4.


4. Drøftelse af forslag til et studiebesøg om industrisymbiose og CCS, jf. KEF alm. del – bilag 252.


5. Drøftelse af invitation fra Lolland Kommune og Ren Energi Lolland om en studietur til Lolland, jf. KEF alm. del – bilag 244.


6. Eventuelt.


  2. Drøftelse og fastsættelse af tidsplaner for:
  a) L 143 om justering af satserne for grøn pulje m.v., jf. L 143 - bilag 2.
  b) L 144 om afskaffelse af kompensation for indfødningstarif for fremtidige havvindmølleparker m.v., jf. L 144 - bilag 2.
  3. Politisk drøftelse af:
  a) B 109 om dansk udtrædelse af Energichartertraktaten (regeringen). 1. udkast til betænkning er omdelt på B 109 – bilag 4.
  4. Drøftelse af forslag til et studiebesøg om industrisymbiose og CCS, jf. KEF alm. del – bilag 252.

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  5. Drøftelse af invitation fra Lolland Kommune og Ren Energi Lolland om en studietur til Lolland, jf. KEF alm. del – bilag 244.

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  6. Eventuelt.