Møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Mødedato: 28-2-2024
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
2. UDGAVE(Ny bilagshenvisning). Bemærk mødedag, -tidspunkt og -lokale

1. Præsentation af Klimarådets Statusrapport 2024 ved Klimarådet, jf. KEF alm. del – bilag 206.


2. Drøftelse af evt. opfølgning på Klimarådets Statusrapport 2024.


3. Eventuelt.


    1. Præsentation af Klimarådets Statusrapport 2024 ved Klimarådet, jf. KEF alm. del – bilag 206.
    2. Drøftelse af evt. opfølgning på Klimarådets Statusrapport 2024.
    3. Eventuelt.