Møde i Erhvervsudvalget

Mødedato: 27-2-2024
Mødetidspunkt: kl. 13.15
Sted: 2-145
3. UDGAVE(Nye dagsordenspunkter). Bemærk alternativt mødetidspunkt.

1. Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af L 107 (om gennemførelse af direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 107 - bilag 2.


2. Teknisk gennemgang af lovforslag om ændring af konkurrenceloven v/erhvervsministeren. Se ERU alm. del - svar på spm. 114 og ERU alm. del - bilag 43, 118 og 119.


3. Samråd med erhvervsministeren om rådssager på det kommende konkurrenceevnerådsmøde i EU den 7. marts 2024, jf. ERU alm. del – samrådsspørgsmål D.


4. Orientering om anmodning om foretræde, jf. ERU alm. del - bilag 133 (internt bilag).


5. Eventuelt.


  1. Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af L 107 (om gennemførelse af direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering m.v.). Udkast til tidsplan er omdelt på L 107 - bilag 2.
  3. Samråd med erhvervsministeren om rådssager på det kommende konkurrenceevnerådsmøde i EU den 7. marts 2024, jf. ERU alm. del – samrådsspørgsmål D.
  4. Orientering om anmodning om foretræde, jf. ERU alm. del - bilag 133 (internt bilag).

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  5. Eventuelt.