Møde i Børne- og Undervisningsudvalget

Mødedato: 14-3-2024
Mødetidspunkt: Kl. 10.15, dog tidligst 5 min. efter at afstemningerne er slut.
Sted: 2-133
4. UDGAVE(Nyt dagsordenspunkt og ny bilagshenvisning)

1. Modtagelse af deputationer fra:

a) Brancheforeningen for Dansk Byggecenter om kommende forhandlinger om erhvervsuddannelsen, jf. BUU alm. del - bilag 111.

b) Kildebjergskolen om den nye folkeskolereform, jf. BUU alm. del - bilag 112 og 135.

c) KOMBIT, kommunernes it-fællesskab om Aula og den nye folkeskolereform, jf. BUU alm. del - bilag 117 og 134.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:

a) L 89 (Forlængelse af forsøgsperioden for velfærdsaftalekommunerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet). Udkast til betænkning er omdelt på L 89 - bilag 6.


3. Drøftelse af forespørgsel fra en række ambassadører om møde om betydningen af det spanske sprog, herunder i danske uddannelser.


4. Drøftelse af henvendelse fra UWC Denmark om invitation til at deltage i reception på den norske ambassade i København, jf. BUU alm. del – bilag 132 (internt).


5. Eventuelt.


  2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over følgende lovforslag:
  a) L 89 (Forlængelse af forsøgsperioden for velfærdsaftalekommunerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet). Udkast til betænkning er omdelt på L 89 - bilag 6.
  3. Drøftelse af forespørgsel fra en række ambassadører om møde om betydningen af det spanske sprog, herunder i danske uddannelser.
  4. Drøftelse af henvendelse fra UWC Denmark om invitation til at deltage i reception på den norske ambassade i København, jf. BUU alm. del – bilag 132 (internt).

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  5. Eventuelt.