Forslag til direktiv om platformsarbejde (Platformsdirektivet)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde (EØS-relevant tekst) {SEC(2021) 581 final} - {SWD(2021) 395-97 final}

KOM (2021) 0762, spørgsmål 18

I forlængelse af drøftelsen på Europaudvalgets møde den 23. februar 2024 bedes ministeren oplyse, hvad regeringens linje vil være i forhold til at vægte beskyttelsen af personer med arbejde via platforme kontra platformsvirksomhederne, hvis der skal udarbejdes en dansk formodningsregel eller implementeres en EU-formodningsregel i dansk ret.
Dato: 23-02-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: beskæftigelsespolitik
Dokumentdato: 22-03-2024
Modtaget: 22-03-2024
Omdelt: 22-03-2024

KOM (2021) 0762 - svar på spm. 18 om, hvad regeringens linje vil være i forhold til at vægte beskyttelsen af personer med arbejde via platforme kontra platformsvirksomhederne

Udenrigsministeriets følgeskrivelse (pdf-version)
Html-version
KOM (2021) 0762 - svar på spm. 18 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 23-02-2024
Modtaget: 23-02-2024
Omdelt: 23-02-2024

Spm. om, hvad regeringens linje vil være i forhold til at vægte beskyttelsen af personer med arbejde via platforme kontra platformsvirksomhederne

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version