Ligestillingsudvalget (LIU) Alm. del

Samling: 2023-24

Samrådsspørgsmål B

Vil ministeren på et åbent samråd redegøre for formålet med inspirationskataloget "Kønsbalance i ledelse"? Hvis formålet for kataloget er at skabe større kønsbalance og resultatlighed i offentlige institutioner, mener ministeren så, at kataloget er formålstjenligt i forhold til de afdelinger, hvor der findes flere kvinder end mænd, eller er katalogets primære fokus på hjælp til kvinder? Og er katalogets og ministerens primære fokus kun at skabe kønslighed blandt de øverste ledelsesniveauer og ikke samfundet som helhed? Der henvises til pressemeddelelsen "Nyt inspirationskatalog skal hjælpe offentlige myndigheders arbejde med kønsbalance i ledelse" fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet den 4. januar 2024.
Dato: 09-01-2024
Status: Besvaret
Emne: bestyrelser og ledelse
Afholdelse af samrådet: Ligestillingsudvalget 20-02-2024 kl. 09:30
Dokumentdato: 09-01-2024
Modtaget: 10-01-2024
Omdelt: 10-01-2024

Samrådsspm. om at redegøre for formålet med inspirationskataloget "Kønsbalance i ledelse"

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version