Indenrigsudvalget (INU) Alm. del

Samling: 2023-24

Spørgsmål 63

Vil ministeren – eventuelt med bidrag fra Danmarks Statistik – redegøre for og eventuelt udarbejde en overslagsberegning, der skitserer befolkningsreduktionerne over tre generationer ved forskellige fertilitetsrater, specifikt 0,9, 1,3, 1,5, 1,7 og 2,5, hvis man fraregner migration som et parameter? Altså, hvor mange procent reduceres befolkningen med over tre generationer ved de nævnte fertilitetsrater? F.eks.: »Ved en fertilitetsrate på 0,9 reduceres en befolkning med over 90 pct. på tre generationer (hvis man fraregner migration)«. Spørger er bevidst om, at der kan ske ændringer i befolkningens dødelighed og aldersstruktur, men ønsker en overordnet skitse af befolkningsreduktionerne ved forskellige fertilitetsrater. Spørgsmålet stilles som opfølgning på besvarelsen af INU alm. del – spørgsmål 56.
Dato: 03-04-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: folkeregistret og borgerservice
Dokumentdato: 01-05-2024
Modtaget: 01-05-2024
Omdelt: 02-05-2024

INU alm. del - svar på spm. 63 om ministeren vil – eventuelt med bidrag fra Danmarks Statistik – redegøre for og eventuelt udarbejde en overslagsberegning, der skitserer befolkningsreduktionerne over tre generationer ved forskellige fertilitetsrater

Svar på INU alm. del - spm. 63 (pdf-version)
Html-version
Bilag Svar på INU alm. del - spm. 56 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 03-04-2024
Modtaget: 03-04-2024
Omdelt: 03-04-2024

Spm. om ministeren vil – eventuelt med bidrag fra Danmarks Statistik – redegøre for og eventuelt udarbejde en overslagsberegning, der skitserer befolkningsreduktionerne over tre generationer ved forskellige fertilitetsrater

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version