Europaudvalget (EUU) Alm. del

Samling: 2023-24

Spørgsmål 61

Ministeren bedes redegøre for indholdet af det non-paper, som Europa-Kommissionen sendte til EU-landenes regeringer med forslag om administrative byrdelettelser for EU’s landbrugere forud for rådsmødet den 26. februar. Ministeren bedes samtidig redegøre for, i hvilket omfang non-paperet indeholder forslag, som giver ministeren anledning til bekymring med hensyn til overholdelsen af EU’s miljøbeskyttelsesregler.
Dato: 28-02-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: landbrug og fødevarer, miljø
Dokumentdato: 22-03-2024
Modtaget: 22-03-2024
Omdelt: 22-03-2024

EUU alm. del - svar på spm. 61 ombekymring med hensyn til overholdelsen af EU’s miljøbeskyttelsesregler

Udenrigsministeriets følgeskrivelse (pdf-version)
Html-version
EUU alm. del - svar på spm. 61 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 28-02-2024
Modtaget: 28-02-2024
Omdelt: 28-02-2024

Spm. om bekymring med hensyn til overholdelsen af EU’s miljøbeskyttelsesregler, til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, kopi til udenrigsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version