Ugeplan for Folketinget 30. januar - 5. februar 2023 (Uge 5)

Endelig ugeplan
27. januar 2023 Lovsekretariatet
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Afstandszoner i skoleåret 2023/24). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser.(Permanentgørelse af Team Danmark-ordning). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
1. behandling af forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet m.v.). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om dansk normaltid. (Af transportministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love. (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.