Ugeplan for Folketinget 21. november - 27. november 2022 (Uge 47)

Endelig ugeplan
18. november 2022 Lovsekretariatet
Orlov.
Godkendelse af stedfortrædere som ordinære medlemmer af Europa-Parlamentet.
Eneste behandling af betænkning og indstilling om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57. (Vedrørende Morten Messerschmidt).