Møde i Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love

Mødedato: 21-12-2022
Mødetidspunkt: 13.30
Sted: 1-133
2. UDGAVEMødet er også via teams - bemærk lokale - bilagspræciseringer

1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 5 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love. (Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder), jf. L 5 - bilag 4.


2. Eventuelt.


    1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 5 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love. (Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder), jf. L 5 - bilag 4.
    2. Eventuelt.