Møde i Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love

Mødedato: 20-12-2022
Mødetidspunkt: 10. min efter 1. behandling af L 5 (Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder), dog tidligst kl. 13.00
Sted: 2-133
1. UDGAVEMøde er også via teams

1. Drøftelse og fastlæggelse af tidsplan over L 5 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love. (Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder), jf. L 5 – bilag 2.


2. Eventuelt.


    1. Drøftelse og fastlæggelse af tidsplan over L 5 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love. (Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder), jf. L 5 – bilag 2.
    2. Eventuelt.