L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love.

(Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).

Af: Skatteminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2021-22
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 01-12-2021
1. behandlet / henvist til udvalg 09-12-2021
Betænkning afgivet 27-01-2022
2. behandlet/direkte til 3. behandling 01-02-2022
3. behandlet, vedtaget 10-02-2022
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget handler om, at Skatteforvaltningen skal have mulighed for at inddrage eller nægte virksomheders registrering, hvis virksomhederne efter gentagne henvendelser undlader at indsende materiale til brug for Skatteforvaltningens kontrol.

Herudover foreslås det at udvide Skatteforvaltningens adgang til at kunne pålægge ledelsen i uregistrerede virksomheder at hæfte for skatter og afgifter m.v., der ikke afregnes af virksomheden.

Desuden foreslås det at skærpe reglerne om sikkerhedsstillelse.

Disse dele af forslaget udmønter dele af aftale om "En styrket skattekontrol – etape 2" indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet fra marts 2021.

Endelig foreslås det, at tvangsbøder under inddrivelse skal dækkes hurtigere.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, V, DF, SF, RV, EL, KF, LA, FG og ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.