Beretning af almen art

Samling: 2021-22

Beretning af almen art 2021-22 nr. 16

Beretning nr. 16 om midler til sclerosehospitalerne afgivet af Sundhedsudvalget den 19. april 2022
Et flertal i udvalget (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten)
finder det i beretningen vigtigt, at mennesker med sclerose kan få den hjælp, der skal til for at leve et så godt liv som muligt med sygdommen. Flertallet anerkender også den vigtige rolle, som sclerosehospitalerne spiller sammen med den kommunale og regionale indsats ved at tilbyde specialiserede rehabiliterings- og behandlingsforløb til mennesker med sclerose.

Flertallet noterer sig herudover i beretningen bl.a., at en bevilling udover den eksisterende fritvalgsramme på 77,7 mio. kr. fra 2023 og frem vil afhænge af de politiske prioriteringer i de kommende forhandlinger om finansloven for 2023, og at det bør ses i sammenhæng med specialiserede rehabiliterings- og behandlingstilbud på andre områder.

Et mindretal i udvalget (Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Karina Adsbøl (UFG) og Liselott Blixt (UFG) er enige om, at regeringen skal prioritere midler til sclerosehospitalerne. Det kan ske ved enten en permanentgørelse eller en fortsættelse af den midlertidige merbevilling, som sclerosehospitalerne fik i 2015.
Emne: Folketinget
Modtaget: 26-04-2022
Omdelt: 26-04-2022

Beretning nr. 16 om midler til sclerosehospitalerne afgivet af Sundhedsudvalget den 19. april 2022

AX27647 (pdf-version)
Html-version