Skatteudvalget (SAU) Alm. del

Samling: 2021-22

Spørgsmål 437

Vil ministeren uddybe regeringens forventning til sanktionerne ved manglende overholdelse af indberetning m.v., når det af det reviderede grund- og nærhedsnotatet om forslag til Rådets direktiv om sikring af en global minimumsskattesats for multinationale koncerner, jf. SAU alm. del – bilag 173, fremgår, at regeringen støtter, at selskaber som forsømmer deres indberetningspligt, sanktioneres effektivt og proportionalt, men ikke pålægges administrative bøder?
Dato: 28-03-2022
Status: Endeligt besvaret
Emne: international beskatning
Dokumentdato: 08-04-2022
Modtaget: 08-04-2022
Omdelt: 08-04-2022

SAU alm. del - svar på spm. 437 om at uddybe regeringens forventning til sanktionerne ved manglende overholdelse af indberetning m.v., fra skatteministeren

SAU alm. del - svar på spm. 437 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 28-03-2022
Modtaget: 28-03-2022
Omdelt: 28-03-2022

Spm. om at uddybe regeringens forventning til sanktionerne ved manglende overholdelse af indberetning m.v., til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version