L 70 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

(Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af: Skatteminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2019-20
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-11-2019
1. behandlet / henvist til udvalg 28-11-2019
Betænkning afgivet 11-12-2019
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-12-2019
3. behandlet, vedtaget 20-12-2019
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget indebærer, at den midlertidige nedsættelse af vederlaget til ministre med 5 pct. forlænges med 1 år.

Den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget blev oprindelig vedtaget i 2010 med virkning fra den 1. januar 2011. Nedsættelsen er siden forlænget i 2012 og 2015 og udløber efter de gældende regler den 31. december 2019. Med lovforslaget ændres udløbsdatoen til den 31. december 2020.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 102 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, ALT, NB og LA), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.