L 110 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love.

(Kontrolpakken og gebyrfinansiering af hvidvasktilsyn).

Af: Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2019-20
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-02-2020
1. behandlet / henvist til udvalg 18-02-2020
Betænkning afgivet 23-04-2020
2. behandlet/direkte til 3. behandling 07-05-2020
Delt i:
Ministerområde:
Erhvervsministeriet
Resumé:
Ved 2. behandlingen blev lovforslaget delt i to lovforslag (L 110 A og L 110 B). Der henvises til omtalen under disse lovforslag.