B 82 Forslag til folketingsbeslutning om at give forældre kompetence til at udskyde deres barns skolestart med 1 år.

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2019-20
Status: 2. beh./Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-02-2020
1. behandlet/henvist til udvalg 04-06-2020
Betænkning afgivet 11-06-2020
2. behandlet/forkastet 18-06-2020
Ministerområde:
Børne- og Undervisningsministeriet
Resumé:
Forslaget går ud på, at regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår fremsætter lovforslag om at udskyde tidspunktet for undervisningspligtens begyndelse med 1 år, så børn skal begynde i skole i august måned i det kalenderår, hvor de fylder 7 år.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 5 (NB, ALT og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG)), imod stemte 90 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, LA og Sikandar Siddique (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.