Møde i Undervisningsudvalget

Mødedato: 23-4-2019
Mødetidspunkt: Kl. 14.00, dog tidligst 5. min. efter afstemningerne
Sted: 2-080
4. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Åbent samråd med undervisningsministeren om sanktioner mod elever på Ørestads Gymnasium, jf. UNU alm. del – samrådsspørgsmål AA og AB. Se tillige UNU alm. del - svar på spm. 279, 310, 313-317, 321 og 322.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 218 (Frie skoler, øgede frihedsgrader), jf. L 218 - bilag 6.


3. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af beretning om Ny Start. 1. udkast til beretning på UNU alm. del – bilag 65.


4. Eventuelt.


  1. Åbent samråd med undervisningsministeren om sanktioner mod elever på Ørestads Gymnasium, jf. UNU alm. del – samrådsspørgsmål AA og AB. Se tillige UNU alm. del - svar på spm. 279, 310, 313-317, 321 og 322.

  Bilag:

  Samrådsspm. om ministerens holdning til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kræver sanktioner mod elever på Ørestads Gymnasium på baggrund af forløbet under ministerens besøg på gymnasiet, til undervisningsministeren
  Samrådsspm. om, hvor meget har ministeren været involveret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets beslutninger om at kræve sanktioner mod elever på Ørestads Gymnasium på baggrund af forløbet under ministerens besøg på gymnasiet, til undervisningsministeren
  UNU alm. del - svar på spm. 278 om, hvad ministeriets klarlægning af forløbet på Ørestad Gymnasium viser, og hvilke konklusioner dette evt. giver ministeren og ministeriet anledning til, fra undervisningsministeren
  UNU alm. del - svar på spm. 310 om, hvorvidt det er korrekt, at ministeriet ikke anerkender bestyrelsens beretninger og afkræver, at gymnasiet gennemfører individuelle eller kollektive sanktioner på baggrund af ministerens besøg, fra undervisningsministeren
  UNU alm. del - svar på spm. 313 om en kopi af al kommunikation mellem Ørestad Gymnasium og Undervisningsministeriet vedr. ministeren besøg, fra undervisningsministeren
  UNU alm. del - svar på spm. 314 om at ministeren eller ministeriet ikke var tilfredse med Ørestad Gymnasiums første redegørelse vedrørende ministerens besøg på Ørestad Gymnasium, fra undervisningsministeren
  UNU alm. del - svar på spm. 315 om ministeren eller ministeriet overfor Ørestad Gymnasium har fremkommet med andre ønsker end at modtage to redegørelser fra Ørestad Gymnasiet, fra undervisningsministeren
  UNU alm. del - svar på spm. 321 om at sende kommunikation mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Ørestad Gymnasium og kommunikation mellem Undervisningsministeriet og STUK, fra undervisningsministeren
  UNU alm. del - svar på spm. 322 om baggrunden og grundlaget for, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har anmodet Ørestad Gymnasium om redegørelser om forløbet under ministerens besøg på gymnasiet, fra undervisningsministeren
  2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 218 (Frie skoler, øgede frihedsgrader), jf. L 218 - bilag 6.
  3. Politisk drøftelse og evt. afgivelse af beretning om Ny Start. 1. udkast til beretning på UNU alm. del – bilag 65.
  4. Eventuelt.