L 105 Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler.

(Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer).

Af: Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
Udvalg: Undervisningsudvalget
Samling: 2018-19 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Emne: erhvervsuddannelser
Dokumentdato: 22-11-2018
Modtaget: 22-11-2018
Omdelt: 22-11-2018

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget (pdf-version)
Html-version