L 104 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

(Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag, merbidragsfritagelse m.v.).

Af: Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
Udvalg: Undervisningsudvalget
Samling: 2018-19 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Emne: erhvervsuddannelser
Dokumentdato: 22-11-2018
Modtaget: 22-11-2018
Omdelt: 22-11-2018

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget (pdf-version)
Html-version