B 11 Forslag til folketingsbeslutning om at give forældre beslutningskompetence til at udsætte et barns skolestart.

Udvalg: Undervisningsudvalget
Samling: 2018-19 (1. samling)
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2018
1. behandlet/henvist til udvalg 08-11-2018
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget skal give forældre ret til efter samråd med dagtilbud og skole at beslutte, at et barns skolestart skal udsættes til det år, hvor barnet fylder 7 år.