B 67 Forslag til folketingsbeslutning om at give forældre beslutningskompetence til at udsætte deres børns skolestart.

Udvalg: Undervisningsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-01-2018
1. behandlet/henvist til udvalg 06-04-2018
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Med dette beslutningsforslag gives forældrene ret til at beslutte, om deres barn skal udsætte skolestarten til det år, hvor barnet fylder 7 år. Med dette beslutningsforslag ønsker forslagsstillerne at sikre, at det alene skal være forældrenes valg, om deres barn skal starte i børnehaveklasse i det år, det fylder 6 år, eller om de vil vente til året efter.