Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 22-5-2015
Mødetidspunkt: kl. 10.30
Sted: 1-133
1. UDGAVEBemærk mødedag og mødelokale

1. Åbent samråd med miljøministeren om dokumentation af lavfrekvent støj, jf. MIU alm. del - samrådsspm. J.


2. Åbent samråd med miljøministeren om støj og vindhastigheder, jf. MIU alm. del - samrådsspm. L.


3. Åbent samråd med miljøministeren om udarbejdelsen af Vindmøllebekendtgørelsen, jf. MIU alm. del - samrådsspm. M.


4. Åbent samråd med miljøministeren om kommunernes behandling af klagesager, jf. MIU alm. del - samrådsspm. K.


5. Eventuelt.