L 166 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

(Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af: Finansminister Bjarne Corydon (S)
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 19-03-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 26-03-2015
Betænkning afgivet 06-05-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-05-2015
3. behandlet, vedtaget 19-05-2015
Ministerområde:
Finansministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at forlænge perioden med nedsættelse af grundvederlaget til ministre i lyset af nedsættelsen af Vederlagskommissionen.

Den nuværende nedsættelse af grundvederlaget til ministre med 5 pct. gælder i årene 2013, 2014 og 2015. Kommissionen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2015, og når kommissionens anbefalinger foreligger, skal der træffes beslutning om eventuelle ændringer.

Perioden for den midlertidige forlængelse af nedsættelsen af ministervederlaget er fastsat på baggrund af, at det fremgår af kommissoriet for Vederlagskommissionen, at kommissionen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2015, med henblik på blandt andet at eventuelle ændringer for folketingsmedlemmer og ministre kan vedtages forud for, men få virkning fra det første folketingsvalg efter afslutningen af kommissionens arbejde. Lovforslaget indebærer derfor, at perioden med nedsættelse af grundvederlaget til ministre med 5 pct. til også at gælde i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

2019 vil være det seneste tidspunkt for afholdelsen af det første folketingsvalg efter afslutningen af kommissionens arbejde.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.