Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 25-8-2011
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
3. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Valg af ny formand.


2. Modtagelse af deputation fra Jammerbugt Kommune samt repræsentanter fra landbruget vedrørende de statslige vand- og naturplaner, herunder om anvisning af miljømæssige alternativer, jf. MPU alm. del - bilag 730 og 731.


3. Kl. ca. 10.15 - Samråd med miljøministeren om gaslageret ved Ll. Thorup, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål AZ.


4. Kl. ca. 11.00 - Åbent samråd med miljøministeren, klima- og energiministeren og udviklingsministeren om regeringens strategi i forbindelse med "Rio+20 mødet" i juni 2012, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål DV, DW, DX, DY, DZ og DÆ. Se tillige MPU alm. del - svar på spm. 833 - 841.


5. Kl. ca. 12.15 - Teknisk gennemgang af FFL 2012 (§ 23 - Miljøministeriet) ved miljøministeren.


6. Gennemgang af EU-bilag, jf. MPU alm. del - bilag 690, 693, 694 (fortroligt), 698, 721 (fortroligt) og 722. Se tillige MPU alm. del - bilag 725.


7. Eventuelt.


  1. Valg af ny formand.
  2. Modtagelse af deputation fra Jammerbugt Kommune samt repræsentanter fra landbruget vedrørende de statslige vand- og naturplaner, herunder om anvisning af miljømæssige alternativer, jf. MPU alm. del - bilag 730 og 731.
  3. Kl. ca. 10.15 - Samråd med miljøministeren om gaslageret ved Ll. Thorup, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål AZ.
  4. Kl. ca. 11.00 - Åbent samråd med miljøministeren, klima- og energiministeren og udviklingsministeren om regeringens strategi i forbindelse med "Rio+20 mødet" i juni 2012, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål DV, DW, DX, DY, DZ og DÆ. Se tillige MPU alm. del - svar på spm. 833 - 841.

  Bilag:

  Samrådsspm. om hvad regeringens overordnede prioriteringer og ambitionsniveau er i forhold til at opnå resultater på RIO+20-konferencen, til miljøministeren, kopi til klima- og energiministeren og udviklingsministeren
  Samrådsspm. om hvilke beslutninger den danske regering ønsker, der skal blive resultatet af Rio+20-konferencen, til miljøministeren, kopi til klima- og energiministeren og udviklingsministeren
  Samrådsspm. om som kommende EU-formand at sikre en stærk EU position på Rio+20-konferencen, til miljøministeren, kopi til klima- og energiministeren og udviklingsministeren
  Samrådsspm. om på hvilken måde regeringen forestiller sig, at Rio+20-konferencen kan spille en rolle i den globale diskussion om klima, til klima- og energiministeren, kopi til miljøministeren og udviklingsministeren
  Samrådsspm. om regeringen vil tage initiativ – globalt og i EU – til at sætte ”adgang til elektricitet for alle” på den globale dagsorden med den ambition i Rio i 2012 at vedtage, at ”adgang til elektricitet for alle i 2025” bliver et nyt globalt FN–mål på linje med FN’s eksisterende millennium-mål, til udviklingsministeren, kopi til miljøministeren og klima- og energiminsiteren
  Samrådsspm. om hvilke planer regeringen har for offentlighedens inddragelse i processen, til udviklingsministeren, kopi til miljøministeren og klima- og energiminsiteren
  MPU alm. del - svar på spm. 833, fra udviklingsministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 834, fra miljøministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 835, fra udviklingsministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 836, fra udviklingsministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 837, fra miljøministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 838, fra udviklingsministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 839, fra udviklingsministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 840, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 841, fra miljøministeren
  Ny
  5. Kl. ca. 12.15 - Teknisk gennemgang af FFL 2012 (§ 23 - Miljøministeriet) ved miljøministeren.
  6. Gennemgang af EU-bilag, jf. MPU alm. del - bilag 690, 693, 694 (fortroligt), 698, 721 (fortroligt) og 722. Se tillige MPU alm. del - bilag 725.

  Bilag:

  Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0581 om tetraconazol, fra miljøministeren
  Grundnotat om forhåndsauktionering af CO2-kvoter fra tredje kvotehandelsperiode (2013-20) i 2012 (Komitésag), fra klima- og energiministeren
  Orientering om Kommissionens stævning i sag C-323/11 vedr. manglende gennemførelse af vandrammedirektivet (2000/60/EF), fra miljøministeren
  Notat om Kommissionens stævning mod Danmark om manglende gennemførelse af artikel 13 og 15 i direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for vandpolitiske foranstaltninger i dansk lovgivning, fra miljøministeren
  Redegørelse om rådsmødet (miljø) - Miljødelen den 21. juni 2011, fra miljøministeren
  Kopi af svar på Kommissionens åbningsskrivelse 2011/0581 af 18. maj 2011 om tetraconazol, fra miljøministeren
  Kopi af grundnotat til Europaudvalget om "Forslag til ændring af Kommissionens forordning om ændring af Rådets forordning 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed", fra miljøministeren
  Ny
  7. Eventuelt.