Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 28-6-2011
Mødetidspunkt: Kl. 13.00
Sted: 2-080
2. UDGAVEBemærk mødedag- , tidspunkt og mødelokale. Bilagspræciseringer. Nyt punkt.

1. Samråd med udenrigsministeren om regeringens forhandlingslinje på det kommende årsmøde i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) den 11. - 14. juli 2011, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål DP. Se tillige MPU alm. del - bilag 664 (fortroligt).


2. Drøftelse af henvendelse fra Teknologirådet om evt. forslag til rådets arbejde i 2012, jf. MPU alm. del - bilag 677.


3. Gennemgang af EU-bilag, jf. MPU alm. del - bilag 655, 668 og 676.


4. Eventuelt.


NOTE: Færøudvalget og Grønlandsudvalget er inviteret til at deltage under dagsordenens pkt. 1 (samrådet med udenrigsministeren)


    1. Samråd med udenrigsministeren om regeringens forhandlingslinje på det kommende årsmøde i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) den 11. - 14. juli 2011, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål DP. Se tillige MPU alm. del - bilag 664 (fortroligt).
    2. Drøftelse af henvendelse fra Teknologirådet om evt. forslag til rådets arbejde i 2012, jf. MPU alm. del - bilag 677.
    4. Eventuelt.
    NOTE: Færøudvalget og Grønlandsudvalget er inviteret til at deltage under dagsordenens pkt. 1 (samrådet med udenrigsministeren)