Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 24-6-2011
Mødetidspunkt: Kl. 13.00
Sted: 2-133
4. UDGAVEBemærk mødedag- og tidspunkt. Nyt punkt. Bilagspræciseringer

1. Modtagelse af deputation fra Morsø Kommune om samspil mellem muslingefiskeri og miljøbeskyttelse, jf. MPU alm. del - bilag 495. Se tillige MPU alm. del - bilag 673 (internt).


2. Samråd med miljøministeren om mulighederne for at forbyde glyphosatholdige midler, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CG. Se tillige MPU alm. del - svar på spm. 395 og 396.


3. Åbent samråd med miljøministeren om forbud mod de fire farligste ftalater (DEHP, DBP, DIBP og BBP), jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål DC. Se tillige MPU alm. del - bilag 331, 554, 641 og MPU alm. del - svar på spm. 391.


4. Åbent samråd med klima- og energiministeren om klimatilpasninger, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CÅ, DA og DB. Se tillige MPU alm. del - bilag 239.


5. Drøftelse af eventuel indenlandsk studietur.


6. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.


7. Eventuelt.


    3. Åbent samråd med miljøministeren om forbud mod de fire farligste ftalater (DEHP, DBP, DIBP og BBP), jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål DC. Se tillige MPU alm. del - bilag 331, 554, 641 og MPU alm. del - svar på spm. 391.
    5. Drøftelse af eventuel indenlandsk studietur.
    6. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.
    7. Eventuelt.