Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 08-6-2011
Mødetidspunkt: Kl. 14.00
Sted: 2-133
3. UDGAVEBemærk mødedag- og tidspunkt. Nyt punkt. Bilagspræcisering

1. Åbent samråd med miljøministeren om håndtering af PCB-holdige byggematerialer, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CR, CQ og CP. Se tillige MPU alm. del - bilag 377, 614 og MPU alm. del - svar på spm. 173.


2. Samråd med miljøministeren om det kommende EU-Rådsmøde (miljødelen), jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål DI. Se tillige MPU alm. del - bilag 628.


3. Eventuelt.


    3. Eventuelt.