Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 26-5-2011
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemning, dog tidligst kl. 10.15
Sted: 2-133
2. UDGAVEBemærk mødetidspunkt - Bilagspræciseringer - Nye punkter

1. Modtagelse af deputation fra DAPO om partikeludledning fra brændeovne, jf. MPU alm. del - bilag 528. Se tillige MPU alm. del - bilag 606.


2. Samråd med klima- og energiministeren om den danske forhandlingsstrategi i Bonn, jf. MPU alm. del - samråddspørgsmål DF. Se tillige MPU alm. del - svar på spm. 703 - 716.


3. Orientering om invitation fra miljøministeren om møde med Skovpolitisk Udvalg, jf. MPU alm. del - bilag 613.


4. Drøftelse af invitation til ENA - preparatory meeting of the 6´th World Water Forum, jf. MPU alm. del - bilag 607.


5. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.


6. Eventuelt.


  2. Samråd med klima- og energiministeren om den danske forhandlingsstrategi i Bonn, jf. MPU alm. del - samråddspørgsmål DF. Se tillige MPU alm. del - svar på spm. 703 - 716.

  Bilag:

  Samrådsspm. om en forklaring på den danske forhandlingsstrategi i forbindelse med de forestående møder i FN’s klimakonvention, UNFCCC, i Bonn den 6.-17. juni 2011, til klima- og energiministeren, kopi til miljøministeren og udviklingsministeren
  MPU alm. del - svar på spm. 716, fra udviklingsministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 714, fra miljøministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 715, fra miljøministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 709, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 707, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 713, fra klima- og energiminsiteren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 705, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 703, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 711, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 704, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 706, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 710, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 708, fra klima- og energiministeren
  Ny
  MPU alm. del - svar på spm. 712, fra klima- og energiministeren
  Ny
  5. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.
  6. Eventuelt.