Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 19-5-2011
Mødetidspunkt: Kl. 12.00
Sted: 1-133
2. UDGAVEBemærk mødelokale og mødetidspunkt. Bilagspræciseringer

1. Fortsat politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over L 165 (Grøn Vækst). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 165 - bilag 12.


2. Gennemgang af EU-bilag, jf. MPU alm. del - bilag 598, 599 og 600.


3. Eventuelt.


4. Åbent samråd med Fødevareministeren og Miljøministeren om at sikre bestanden af marsvin i de danske farvande, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CV og CW.


5. Åbent samråd med Økonomi- og erhvervsministeren og Miljøministeren om bly i vandhaner, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CY, CZ, CÆ og CØ.


    1. Fortsat politisk drøftelse og evt. afgivelse af betænkning over L 165 (Grøn Vækst). 2. udkast til betænkning er omdelt på L 165 - bilag 12.
    3. Eventuelt.