Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 12-5-2011
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemning, dog tidligst kl. 10.30
Sted: 2-133
2. UDGAVEBilagspræciseringer. Nye punkter

1. Modtagelse af deputation fra Heden & Fjorden om vandplanerne, jf. MPU alm. del - bilag 576.


2. Fortsat politisk drøftelse, gennemgang af svar og evt. afgivelse af betænkning over L 165 (Grøn Vækst), jf. 165 - svar på spm. 15- 22. 1. udkast til betænkning er omdelt på L 165 - bilag 8.


3. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan over B 108 (håndtering af elskrot). Udkast til tidsplan omdeles på mødet.


4. Drøftelse af forberedelse til det danske EU-formandskab i foråret 2012, jf. MPU alm. del - bilag 579 (internt).


5. Drøftelse af invitation fra Better Place Center, jf. MPU alm. del - bilag 573.


6. Orientering om høring om miljøteknologi, jf. MPU alm. del - bilag 506 (internt).


7. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.


8. Eventuelt.


    3. Gennemgang af og fastlæggelse af tidsplan over B 108 (håndtering af elskrot). Udkast til tidsplan omdeles på mødet.
    5. Drøftelse af invitation fra Better Place Center, jf. MPU alm. del - bilag 573.
    6. Orientering om høring om miljøteknologi, jf. MPU alm. del - bilag 506 (internt).
    7. Gennemgang af eventuelle EU-bilag.
    8. Eventuelt.