Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 05-5-2011
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemning, dog tidligst kl. 10.30
Sted: 2-133
2. UDGAVENyt punkt 1. Tidligere punkt 2 og 3 udgår.

1. Modtagelse af deputationer:

a) Tønder Kommune, Teknik- og Miljøudvalget vedrørende udvikling i dyretryk i opland til vadehavet, jf. MPU alm. del - bilag 439.

b) Sydthy Fiskeland om forurening af fiskesø, jf. MPU alm. del - bilag 559.


2. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for B 72 (Om forbud mod pesticider). Udkast til tidsplan omdeles på mødet.


3. Afgivelse af betænkning over B 73 (Om sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæg). 1. udkast til betænkning er omdelt på B 73 - bilag 2.


4. Gennemgang af EU-bilag, jf. MPU alm. del - bilag 542 og 547.


5. Eventuelt.


    1. Modtagelse af deputationer:
    a) Tønder Kommune, Teknik- og Miljøudvalget vedrørende udvikling i dyretryk i opland til vadehavet, jf. MPU alm. del - bilag 439.
    2. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for B 72 (Om forbud mod pesticider). Udkast til tidsplan omdeles på mødet.
    3. Afgivelse af betænkning over B 73 (Om sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæg). 1. udkast til betænkning er omdelt på B 73 - bilag 2.
    5. Eventuelt.