Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 28-4-2011
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemninger, dog tidligst kl. 10.45
Sted: 1-133
2. UDGAVENyt punkt 2. Bilagspræciseringer. Tidligere punkt 3 og 4 er udgået. Nyt pkt.

1. Kl. ca. 11.00 - Åbent samråd med økonomi- og erhvervsministeren og miljøministeren om sejlads i danske farvande med atomaffald, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CK og CL.


2. Åbent samråd med miljøministeren om L 128 (revision af detailhandelsbestemmelser m.v. i planloven), jf. L 128 - samrådsspørgsmål A og B.


3. Afgivelse af tillægsbetænkning over L 128 (revision af detailhandelsbetemmelser m.v. i planloven). 1. udkast til tillægsbetænkning er omdelt på L 128 - bilag 20.


4. Gennemgang af svar, politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over B 73 (om sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæg), jf. B 73 - svar på spm. 1 - 4. 1. udkast til betænkning er omdelt på B 73 - bilag 2.


5. Opfølgning på høring om revision af vandløbsloven.


6. Gennemgang af EU-bilag, jf. MPU alm. del - bilag 533.


7. Eventuelt.


8. Modtagelse af deputation fra Fjordvenner.dk om udvidelse af gaslageret ved Ll. Torup, jf. MPU alm. del - bilag 460. Se tillige MPU alm. del - bilag 540.


    3. Afgivelse af tillægsbetænkning over L 128 (revision af detailhandelsbetemmelser m.v. i planloven). 1. udkast til tillægsbetænkning er omdelt på L 128 - bilag 20.
    5. Opfølgning på høring om revision af vandløbsloven.
    7. Eventuelt.