Møde i Miljø- og Planlægningsudvalget

Mødedato: 07-4-2011
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemning, dog tidligst kl. 10.15
Sted: 2-133
3. UDGAVENye bilagshenvisninger og nyt punkt 12.

1. Åbent samråd med transportministeren og miljøministeren om partikelforurening og kontrol med partikelfiltre, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CT og CU. Se tillige MPU alm. del - bilag 255.


2. Åbent samråd med miljøministeren om luftforurening, jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CI og CJ. Se tillige MPU alm. del - svar på spm. 167.


3. Samråd med miljøministeren om det kommende EU-Rådsmøde (landbrug og fiskeri, miljødelen), jf. MPU alm. del - samrådsspørgsmål CX. Se tillige MPU alm. del - bilag 491.


4. Politisk drøftelse af L 164 (ballastvandkonventionen m.v.), jf. 1. udkast til betænkning omdelt på L 164 - bilag 4.


5. Politisk drøftelse af B 39 (brommerede flammehæmmere).


6. Politisk drøftelse af B 41 (nano sølv).


7. Fortsat drøftelse af udvalgets internationale rejseaktiviteter, jf. MPU alm. del - svar på spm. 470 og 471.


8. Drøftelse af eventuel høring om miljøteknologi på vandområdet, jf. MPU alm. del - bilag 479. Se tillige MPU alm. del - bilag 506 (internt).


9. Drøftelse af høring om revision af vandløbsloven, jf. MPU alm. del - bilag 501 (internt).


10. Drøftelse af invitation fra Morsø Kommune, jf. MPU alm. del - bilag 495.


11. Drøftelse af invitation til teknisk gennemgang om Natura 2000-reguleringen, jf. MPU alm. del - bilag 504.


12. Gennemgang af EU-bilag, jf. MPU alm. del - bilag 503.


13. Eventuelt.


NOTE: Der vil blive serveret sandwich i frokostpausen


    4. Politisk drøftelse af L 164 (ballastvandkonventionen m.v.), jf. 1. udkast til betænkning omdelt på L 164 - bilag 4.
    5. Politisk drøftelse af B 39 (brommerede flammehæmmere).
    6. Politisk drøftelse af B 41 (nano sølv).
    13. Eventuelt.
    NOTE: Der vil blive serveret sandwich i frokostpausen