L 220 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

(Midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Af: Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 27-05-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 31-05-2010
Betænkning afgivet 02-06-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 10-06-2010
3. behandlet, vedtaget 16-06-2010
Ministerområde:
Finansministeriet
Resumé:
Lovforslaget var et led i aftalen af 25. maj 2010 om genopretning af dansk økonomi mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.
Loven indebærer, at grundvederlag til ministre og Folketingets formand nedsættes med 5 pct. i 2011 og 2012.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (V,S,DF,SF,EL Pia Christmas-Møller (UFG) og Christian H. Hansen (UFG)). (RV og LA), stemte hverken for eller imod.