Kulturudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 135 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

KUU Alm.del Svar på spm. 148

KUU alm. del - svar på spm. 148 om kommentar til artiklen »Kaos, skældud og hård tone: Arbejdstilsynet mistænker lovovertrædelser på TV 2 Øst«, bragt på Journalisten.dk

17-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Svar på spm. 147

KUU alm. del - svar på spm. 147 om hvorvidt det ligger inden for TV2s regionalstationers forpligtigelse til at være regionale, hvis den nye ledelse på TV2 Øst afholder jobsamtaler i København

17-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Svar på spm. 146

KUU alm. del - svar på spm. 146 om, hvor stor en andel af medarbejderne på TV2s regionalstationer, der er bosat i deres respektive sendeområde

17-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Svar på spm. 145

KUU alm. del - svar på spm. 145 om hvilke og hvor mange af TV2s regionale tv-stationer som har et bopælskrav

17-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Svar på spm. 143

KUU alm. del - svar på spm. 143 om status på Det Danske Filminstituts etablering af Filmtaget, herunder om projektet er afsluttet og hvad de endelige omkostninger forventes at være

17-05-2024
(2023-24)

L 145 Svar på spm. 20

L 145 - svar på spm. 20 om det er korrekt, at streamingtjenester kan afkræves detaljerede oplysninger opdelt efter enkelte lande

17-05-2024
(2023-24)

L 145 Svar på spm. 19

L 145 - svar på spm. 19 om adgangen til at få opdaterede, relevante og fyldestgørende oplysninger om udnyttelsen til fremstillere af billedoptagelser

17-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Spørgsmål 155

Spm. om ældre medborgere i større omfang end tilfældet er i dag, bliver bekendt med mulighederne for at anvende DRs streamingapp

17-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Spørgsmål 154

Spm. om at sikre at i særdeleshed ældre borgere med tekniske udfordringer ikke bliver koblet af DRs tv-udbud på kanalens streamingapp

17-05-2024
(2023-24)

L 159 Spørgsmål 4

Spm. om lovforslaget har givet anledning til bemærkninger fra Kommissionen og eventuelt oversende disse

17-05-2024
(2023-24)

L 145 Spørgsmål 21

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/5-24 om opfølgning på foretræde for Kulturudvalget i forbindelse med L 145

17-05-2024
(2023-24)

L 145 Bilag 8

Udkast til betænkning

16-05-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 977

Om kriterierne for Statens Kunstfonds uddeling af livslang hæder.

16-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Bilag 134

Henvendelse af 16/5-24 fra Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation (DPCMO) om anmodning om udvidet foretræde

16-05-2024
(2023-24)

L 178 Bilag 5

2. udkast til betænkning

16-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Spørgsmål 153

Spm. om at den offentligt støttede Husets Biograf utvetydigt udøvede diskrimination mod israelere og de mennesker der holder med det i Europa mest folkekære land vurderet på afgivne stemmer

16-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Bilag 133

Internt dokument

16-05-2024
(2023-24)

L 178 Svar på spm. 3

L 178 - svar på spm. 3 om evaluering af udviklingen i antallet af lokale ugeaviser, antallet af disses redaktionelle ansatte samt redaktionernes fysiske placering inden udgangen af 2025

16-05-2024
(2023-24)

L 178 Svar på spm. 2

L 178 - svar på spm. 2 om det bekymrende i, at lokale ugeavisers lokale dækning og forankring svækkes af, at regionale mediekoncerner får store millionbeløb i støtte til udgivelse af lokale ugeaviser

16-05-2024
(2023-24)

L 178 Svar på spm. 1

L 178 - svar på spm. 1 om, hvorvidt formålet med den offentlige støtte til trykte og digitale lokale ugeaviser disse mediers særlige betydning for nyhedsformidlingen og nærdemokratiet

16-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Bilag 132

Pressenævnets årsberetning 2023

15-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Bilag 131

Henvendelse af 14/5-24 fra Billedkunstnernes Forbund (BKF) om anmodning om foretræde vedr. konsekvenser af Frigast-rapporten

14-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Bilag 130

Materiale forud for foretrædet v/Det Kongelige Teater Balletskolen Odense d. 15. maj 2024

14-05-2024
(2023-24)

KUU Alm.del Bilag 129

Henvendelse af 13/5-24 fra Bjarne Engelbrecht Larsen om minister ønske om Hegnspæle f.s.v.a brug af AI til generering af fake video

14-05-2024
(2023-24)

L 178 Spørgsmål 3

Spm. om evaluering af udviklingen i antallet af lokale ugeaviser, antallet af disses redaktionelle ansatte samt redaktionernes fysiske placering inden udgangen af 2025

13-05-2024
(2023-24)

Din søgning gav 135 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200