Kirkeudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 23 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

KIU Alm.del Spørgsmål 51

Spm., om ministeren mener, at der bør være en national retningslinje for, hvordan kirker håndterer klager vedrørende klokkeringning, eller bør det fortsat være et lokalt anliggende

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Spørgsmål 50

Spm. om, hvordan hensynet til enkeltpersonernes klager over f.eks. ringning med kirkeklokker afvejes over for kirkens traditioner og kulturelle betydning for lokalsamfundet

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Spørgsmål 49

Spm. om, hvordan ministeren vurderer, at en enkelt nabos klage kan føre til ændringer i en mange hundrede år gammel tradition i Ballerup Kirke

28-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Bilag 65

Henvendelse af 26/9-23 fra Open Doors Danmark om forfulgte kristne rundt omkring i verden (anmodning om foretræde for udvalget)

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Bilag 64

Invitation til kirkekaffe i anledning af folketingets åbning den 3. oktober 2023

27-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Bilag 63

Lovudkast -Udkast til forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken (Udskydelse af revisionsbestemmelse)

25-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Spørgsmål 48

Spm. om undtagelsesbestemmelsen til ligebehandlingsloven

22-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 46

KIU alm. del - svar på spm. 46 om, hvordan ministeren agter at imødekomme bekymringer vedrørende sagsbehandlingstiden i kirkeministeriet og manglende kommunikation om status i sagsbehandlingen, til kirkeministeren

22-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 45

KIU alm. del - svar på spm. 45 om, hvorfor man ikke er vendt tilbage på henvendelserne fra Kirkegårdsbestyrelsen ved Korsør Kirkegård, til kirkeministeren

22-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Spørgsmål 47

Spm. om, hvor mange årlige kremeringer der sker som følge af kommunale begravelser, til kirkeministeren

20-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 28

KIU alm. del - svar på spm. 28 om, hvad den samlede udgift for staten var i henholdsvis 2020, 2021 og 2022 til de særlige skatte- og afgiftsfritagelser, som anerkendte trossamfund tilgodeses af, fra skatteministeren

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 23

KIU alm. del - svar på spm. 23 om, hvilke muligheder der er for at lave økonomisk forskelsbehandling mellem trossamfund – eksempelvis baseret på landetilhør, fra skatteministeren

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 22

KIU alm. del - svar på spm. 22 om, hvad det vil give statskassen af indtægter at fjerne de økonomiske fordele, som ikke-kristne trossamfund har (momsfritagelse m.v.), fra skatteministeren

18-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Spørgsmål 46

Spm. om, hvordan ministeren agter at imødekomme bekymringer vedrørende sagsbehandlingstiden i kirkeministeriet og manglende kommunikation om status i sagsbehandlingen, til kirkeministeren

12-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 44

KIU alm. del - svar på spm. 44 om at kommentere faldet på omtrent 30 pct. point i antallet af døbte de sidste 30 år (www.folkekirken.dk), fra kirkeministeren

08-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 44

KIU alm. del - svar på spm. 44 om at kommentere faldet på omtrent 30 pct. point i antallet af døbte de sidste 30 år (www.folkekirken.dk), fra kirkeministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 43

KIU alm. del - svar på spm. 43 om, hvilke muligheder en biskop har for at træffe beslutninger om enkelte kirkers ansatte, såsom præsters ansættelse, fyring eller fritagelse, såfremt sådanne beslutninger er i strid med menighedsrådets flertals ønske, fra kirkeministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 42

KIU alm. del - svar på spm. 42 om ministeren kan bekræfte, at Kirkeministeriet ikke kan afvise en anmodning om aktindsigt fra et menighedsråd, såfremt anmodningen berører dokumenter, der har med selvsamme menighedsråd at gøre, fra kirkeministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 41

KIU alm. del - svar på spm. 41 om ministeren kan bekræfte, at en menighedsrådsformand ikke kan handle egenrådigt og i strid med flertallet i et menighedsråd eksempelvis i spørgsmålet om, hvorvidt en klage fra et enkelt medlem eller et mindretal af menighedsrådet kan føre til, at en biskop fritager en præst for tjeneste, fra kirkeministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Svar på spm. 40

KIU alm. del - svar på spm. 40 om at kommentere artiklen ”Vi er stadig helt i mørket: Kirkeministeriet er tavs og bryder retningslinjer” bragt i Kristeligt Dagblad den 7. august, 2023 og i forlængelse heraf tilkendegive, om ministeren er tilfreds med kvaliteten af sagsbehandlingen i ministeriet, fra kirkeministeren

07-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Bilag 62

Internt dokument

05-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Bilag 61

Invitation fra Dansk Diakoni Råd til møde med Kirkeudvalgets medlemmer

04-09-2023
(2022-23 (2. samling))

KIU Alm.del Bilag 60

Skriftlig præsentation af forslag til finanslov for 2024 § 22. Kirkeministeriet

04-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 23 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200