Alle Forsvarsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 202 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

FOU Alm.del Spørgsmål 153

Spm. om det skyldes en systemfejl, eller hensyntagen til Danmarks diplomatiske forhold til Kina, at to danske folketingsmedlemmer ikke bliver orienteret af det danske efterretningsvæsen om at være blevet hacket af kinesiske aktører

Ubesvaret

22-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 152

Spm. om, hvorfor CFCS ikke orienterede Folketinget om FBI’s henvendelse i juni 2022

Ubesvaret

21-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 151

Spm. om, hvem der traf beslutningen om, at hverken de to berørte folketingsmedlemmer eller den pågældende medarbejder skulle orienteres om, at FBI havde advaret Danmark om, at de var mål for Kina

Ubesvaret

21-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 150

Spm. om, hvem der orienterede Center for Cybersikkerhed (CFCS) om den briefing/dokumentation, som de danske myndigheder modtog af FBI juni 2022, hvori to folketingsmedlemmer og en medarbejder på Christiansborg er nævnt som mål for cyberangreb fra Kina

Ubesvaret

21-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 149

Spm. om ministeren vil opliste samtlige danske militære donationer og donationer af en karakter relateret til forsvarsområdet til Ukraine siden krigens start

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 148

Spm. om, hvilken type innovationsaktiviteter, der kan vurderes som »kriserelaterede«, jf. det udvidede grund- og nærhedsnotat om EDIP

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 147

Spm. om, hvordan regeringen forventer, at spørgsmålet om energiforsyningssikkerhed, som er grundlaget for enhver produktionsindustri herunder forsvarsindustrien, vil blive håndteret i hhv. EDIS og EDIP

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 146

Spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at leverandørerne af kritisk infrastruktur som energi, vand og telekommunikation inddrages for at sikre samspil og samarbejde på tværs af offentlige og private aktører mhp. at øge cybersikkerhedsniveauet i Danmark og Europa, jf. de udvidede grund- og nærhedsnotater om hhv. EDIS og EDIP

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 145

Spm. om ministeren vil redegøre for hvilke cyberkapabiliteter, som forventes omfattet af hhv. EDIS og EDIP

Ubesvaret

15-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 144

Spm. om kommentar til talepapir fra Ulfborg Bys Skytteforenings foretræde 7/5-24 vedrørende forslag om tilskud til ammunition til skytteforeninger

Ubesvaret

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 143

Spm. om ministeren vil inddrage direktøren for Københavns Lufthavn i det rådgivende ekspertudvalg, der skal levere anbefalinger til forligsforhandlingerne, idet Københavns Lufthavn kan bidrage med erfaringer fra lufthavnens anvendelse af kunstig intelligens

Ubesvaret

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 142

Spm. om, hvorfor Forsvarsudvalget ikke er blevet orienteret om, at danske fly havde deltage i specifikke bombeangreb i Libyen i 2011

Ubesvaret

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 141

Spm. om ministeren vil kommentere perspektiverne i at introducere kunstig intelligens i Forsvaret

Ubesvaret

08-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 140

Spm. om ministeren vil kommentere artiklen ”Challenger-fly sendt afsted på overvågningsmission uden radar” fra TV2 Nord fra den 6. maj 2024

Ubesvaret

07-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 139

Spm. om, hvordan det teknisk kunne lade sig gøre for Iver Huidtfeldt at ramme og nedskyde de fire droner som var flyvende og meget bevægelige mål med skibets kanoner

Ubesvaret

07-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 138

Spm. om, hvilke typer af droner, angreb og blev skudt ned af Iver Huidtfeldt i Det Røde Hav

Ubesvaret

07-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 137

Spm. om, hvad der formentlig var sket og hvordan det ville være blevet håndteret ombord på fregatten Iver Huitfeldt, hvis fregatten under sin mission i Det Røde Hav var blevet angrebet med andre våbentyper end droner som f.eks. missiler

Ubesvaret

02-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 136

Spm. om oversendelse af ministerens talepapir fra samrådet 2/5-24 om hændelsen den 9. marts 2024 med fregatten Iver Huitfeldt

Endeligt besvaret

02-05-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 135

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/4-24 samt præsentation fra foretræde 25/4-24 om forslag til gasmotorer om el- og varmeforsyning, fra Nissan Energy

Ubesvaret

26-04-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 134

Spm. om ministeren vil tilsende udvalget kommissoriet for den advokatundersøgelse, der skal belyse den sag, der verserer i øjeblikket, hvor virksomheden Pro Safe er blevet udelukket som leverandør til Forsvaret og hvad kan ministeren oplyse om sagen og dens baggrund og de rygter, der florerer om uregelmæssigheder i relationerne mellem Pro Safe og FMI

Ubesvaret

26-04-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 133

Spm. om ministeren vil kommentere henvendelse fra Borgerforeningen Energiø Bornholm

Endeligt besvaret

26-04-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 132

Spm. om, hvor stor en del af det øgede antal ansatte hos Forsvaret i de enkelte regioner, er ansatte, som tidligere var ansatte ved de eksterne leverandører, der udførte serviceydelser (f.eks. rengøring, udendørs vedligeholdelse og kantinedrift) for Forsvaret, men som med Forsvarets hjemtagelse af serviceydelserne, er vendt tilbage som ansat i Forsvaret

Endeligt besvaret

15-04-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 131

Spm. om, hvordan det kan gå til, at en amerikansk producent har fået direkte tildelt en ordre på levering af nylonveste med tilhørende ballistik beskyttelse til Forsvaret til en værdi af 1,25 mia. kr. og en varighed på 17 år uden, at opgaven har været i udbud

Endeligt besvaret

15-04-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 130

Spm. om ministeren vil kommentere artiklen om det manglende redningsfartøj på Anholt ”Øboer undrer sig: Har ikke set spritny redningsbåd i over et år”, som er lagt på soefart.dk den 11. april 2024

Endeligt besvaret

15-04-2024
(2023-24)

FOU Alm.del Spørgsmål 129

Internt dokument

Endeligt besvaret

08-04-2024
(2023-24)

Din søgning gav 202 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200