Børne- og Undervisningsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 116 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato

§20-spørgsmål S 849

Om at børn behandles kønsstereotypt i barndommen.

18-04-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 842

Om Arenaskolen i Greve.

18-04-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 840

Om at skoleledere bør bakke lærere op, hvis de fjerner pro-palæstinensiske budskaber i klasseværelset.

18-04-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 839

Om pro-palæstinensiske budskaber i den danske folkeskole.

18-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Bilag 162

Henvendelse af 18/4-24 fra Frank Schmidt-Hansen om adgangskrav til tre-årige gymnasiale uddannelser

18-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Spørgsmål 237

Spm. om den dokumenterede pædagogmangel vil få ministeren til at overveje, at fremrykke den status, så der hurtigst muligt kan laves de nødvendige justeringer, hvis det viser sig, at puljen ikke fører til flere pædagoger

18-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Spørgsmål 236

Spm. om ministeren vil følge op på, hvorvidt opkvalificeringspuljen rent faktisk fører til uddannelse af flere pædagogiske assistenter og pædagoger – og i så fald hvordan

18-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Spørgsmål 235

Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 18/4-24 om regeringens opgivelse af krav om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet m.v.

18-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Spørgsmål 234

Spm. om ministeren agter at tage initiativ til en afdækning af omfanget af pro-palæstinensiske budskaber i den danske folkeskole m.v.

18-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Spørgsmål 233

Spm. om ministeren vi kommentere 2 artikler bragt på Radio4.dk, og svare på, om sagen giver anledning til handling fra ministeren

18-04-2024
(2023-24)

L 141 Spørgsmål 2

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget i to dele

17-04-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 837

Om hvor mange PPR-udredninger en fri og privat grundskole kan få.

17-04-2024
(2023-24)

§20-spørgsmål S 834

Om nyheden »Skolelærer sygemeldt: Forbød pro-palæstinensiske budskaber på tavlen« på radio4.dk den 17. april 2024.

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Bilag 161

Fortroligt dokument

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Bilag 160

Orientering om brev fra børne- og undervisningsministeren til alle kommuner om fastsættelse af åbningstider i dagtilbud

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Bilag 159

Henvendelse af 17/4-24 fra SMVdanmark med forslag til forbedring af specialpædagogisk støtte til erhvervsuddannelseselever

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Spørgsmål 232

MFU spm. om hvilken indsats ministeriet gør for, at institutionerne under Børne- og Undervisningsministeriets ressortområde har udfyldt en webtilgængelighedserklæring m.v.

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Svar på spm. 222

BUU alm. del - svar på spm. 222 om ministeren vil gøre rede for, hvilke muligheder elever, der vælger og gennemfører juniormesterlæresporet, vil have for efterfølgende at blive optaget på en gymnasiel uddannelse

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Svar på spm. 221

BUU alm. del - svar på spm. 221 om, hvor mange midler er der afsat med aftalen til at sikre bedre inklusion, ifølge aftalen af 19. marts 2024 om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse, s. 11

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Svar på spm. 220

BUU alm. del - svar på spm. 220 om, hvor mange midler er der afsat, til at skolelederen kan løfte opgaven omkring godkende og sikre opsyn med de praktikforløb, der oprettes som en del af juniormesterlære, ifølge aftalen af 19. marts 2024 om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse, s. 7

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Svar på spm. 219

BUU alm. del - svar på spm. 219 om, hvad en skole helt konkret skal gøre, hvis en elev ombestemmer sig og ønsker at færdiggøre folkeskolen på almindelige vilkår, fremfor på juniormesterlærerordningen

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Svar på spm. 218

BUU alm. del - svar på spm. 218 om ministeren kan bekræfte, jf. P1 Morgen den 20. marts 2024, at hvis man ”vil det hele” – f.eks. kompensere SFO’erne fuldt ud for øget åbningstid, bevare de tovoksen-ordninger, man har finansieret med konvertering af understøttende undervisning osv. - så koster det 1 mia. kr.

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Svar på spm. 217

BUU alm. del - svar på spm. 217 om ministeren kan bekræfte, at den nye folkeskoleaftale indebærer, at der bliver skåret på midlerne til den almene undervisning, hvis det lokalt besluttes, at kompensere SFO’erne fuldt ud for øget åbningstid

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Svar på spm. 216

BUU alm. del - svar på spm. 216 om, hvor mange midler fra timebanken, der skal bruges for at kompensere SFO’erne fuldt ud for den længere åbningstid, der følger med, hvis alt understøttende undervisning omlægges, og skoledagene gøres tilsvarende kortere

17-04-2024
(2023-24)

BUU Alm.del Svar på spm. 123

Internt dokument

17-04-2024
(2023-24)

Din søgning gav 116 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200