Åbent samråd om modtagelsen af 200 kvoteflygtninge fra Rwanda, Eritrea, og Afghanistan i 2023
Udvalg: Udlændinge- og Integrationsudvalget
Mødedato: 27-02-2024
Starttidspunkt: 15.00
Sluttidspunkt: 16.00
Lokale: S-092
Udlændinge- og Integrationsudvalget har kaldt udlændinge- og integrationsministeren, Kaare Dybvad Bek i åbent samråd for at få ministerens redegørelse for hvordan regeringens beslutning om at tage imod 200 kvoteflygtninge fra Rwanda, Eritrea, og Afghanistan i 2023 stemmer overens med Danmarks nuværende integrationsudfordringer, især i lyset af de ca. 2.200 asylansøgninger og familiesammenføringer, der er registreret pr. 14. november 2023?

Udvalget ønsker at spørge ministeren, hvordan regeringen
kan garantere, at man ikke forværrer de eksisterende udfordringer, og hvordan harmonerer
beslutningen med Socialdemokratiets valgoplæg fra 2019 "Retfærdig og realistisk", hvor man vil indføre et loft for, hvor mange nye ikke-vestlige udlændinge, der kan komme til Danmark på et år?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Bjørn (DF)

Kontakt
Udvalgssekretær
Weston Behrend von Bourke
3337
Send e-mail
Udvalgsassistent
Charlotte Schwaner
3337
Send e-mail